Privacy

Vanaf 25 mei 2018 treedt de GDPR (General Data Protection Regulation) in werking. Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers te beschermen. Omdat we bij Twenta de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk vinden, leggen we graag uit wat dit voor u betekent.

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn van u, uiteraard heeft u dus steeds de mogelijkheid om deze in te kijken, aan te passen of om u zelfs helemaal te laten verdwijnen uit onze database. We verduidelijken graag welke gegevens we van u bijhouden en met welke doeleinden we dit doen.

Verwerkingsdoeleinden

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden.

  • Het beheren van de commerciële relatie tussen u als (potentiële) klant en Twenta
  • Het uitbouwen van ons productgamma en services.
  • Het verzenden van informatie over de volledige afhandeling van uw offerteaanvragen en/of bestellingen alsook om u op de hoogte te houden van ons productgamma en services.

Delen van persoonsgegevens

Uw gegevens worden gedeeld met medewerkers van onze onderneming die ze nodig hebben om de taken die hen werden toevertrouwd te vervullen en zoals ze werden gedefinieerd in het arbeidsreglement en/ of hun functiebeschrijving. Het gaat om medewerkers van de commerciële en marketingafdelingen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden minimum 10 jaar bewaard of zolang ze noodzakelijk zijn voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden en zolang de wet dat vereist.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Op schriftelijk verzoek heeft u altijd de mogelijkheid om een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen. Indien u merkt dat uw gegevens niet correct of onvolledig zijn, heeft u het recht ze te corrigeren. Daarnaast heeft u ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of begrenzen. Als bepaalde gegevens niet nodig zijn voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden, kunt u steeds eisen dat deze gewist worden. Ook heeft u ten allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Uw vragen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens kan u ons bezorgen via info@twenta.nl